LEER-KRACHT S.O.

Vanuit LEER-KRACHT S.O. zet ik, vanuit mijn ervaring en expertise in het speciaal onderwijs, gedragsmatig complexe groepen op de rit. Dit doe ik in twee opeenvolgende fasen. In de eerste fase zorg ik voor het bijbrengen van gedragsverwachtingen, middels een strak klassenmanagement. Fase twee bestaat uit het didactisch in kaart brengen van de groep, waarbij ik planmatig ga werken aan de kwaliteit van het onderwijs.


Werkwijze
Ik werk op interim-basis voor scholen door het hele land. Als een school mij inschakelt, bespreken we wat er nodig is en wat ik kan bieden. We maken afspraken en ik maak een eerste inschatting van de duur van de opdracht.

In de groep start ik vanaf dag 1 met het bijbrengen van de gedragsverwachtingen. Dit doe ik door middel van een strak klassenmanagement. Ik werk samen met ouders en indien nodig met instanties. Door alle partijen samen te brengen, kunnen we optimaal samenwerken en snel resultaat behalen. We bekijken of aanvullende trainingen nodig zijn om de groepsdynamiek positief te stimuleren en zetten zorgvragen uit.

Wat ik van alle partijen terugkrijg, vormt de basis voor het plan van aanpak. Dit plan van aanpak lever ik binnen 6 weken op aan het MT. Indien nodig, wordt voor leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Wanneer de groep stabiel is, zit mijn taak erop en draag ik mijn expertise over aan de school.

“Daniëlle is een resultaatgerichte leerkracht. Zij is in staat om goed leerklimaat te creëren met de juiste sturing en sfeer. Ook in moeilijke situaties houdt zij focus en weet haar bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.” René Stallinga - interim directeur.

Belangrijk: ik ben niet inzetbaar voor regulier invalwerk.

Wat ik ook doe: Adviseur onderwijs en kwaliteit

Vanuit Merx Instituut richt ik mij als adviseur onderwijs en kwaliteit op het versterken van de kwaliteitsstructuur van een school. Dit doe ik via een cyclische werkwijze die samenvalt met zowel beleidsontwikkeling als onderwijsontwikkeling. Ik zorg ook voor het (verder) ontwikkelen van het systeem van kwaliteitszorg, ofwel alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert.