Leer - K R A C H T s.o.

Leer - K R A C H T s.o. is er voor complexe groepen die structuur, duidelijkheid, veiligheid en rust nodig hebben om weer te kunnen komen tot leren. Vanuit mijn expertise in het speciaal onderwijs, afgekort het s.o., wordt de groep eerst pedagogisch op de rit gezet middels een goed en strak klassenmanagement. Ondertussen wordt de groep didactisch in kaart gebracht. Vervolgens wordt planmatig gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, waarbij kansrijk onderwijs op maat wordt verzorgd en ouders als samenwerkende partners worden gezien.

Als de groep op de rit is gezet en stabiel is, zit mijn taak er op en draag ik mijn expertise over aan de school.

NB: Leer - K R A C H T s.o. is er nadrukkelijk niet voor regulier invalwerk