Laura Wiskerke, Orthopedagoog Generalist

'Daniëlle is een zeer gedreven, gestructureerde en loyale collega, die een scherp oog heeft voor wat leerlingen met complexe problematiek nodig hebben. Zowel didactisch als pedagogisch doet zij er alles aan om een leerling naar een hoger niveau te tillen, met behoud voor behoeften als relatie en autonomie. 
Daniëlle is zeer consequent, betrouwbaar in handelen en een grote aanwinst voor ons team!' 

Jannie IJzendoorn, Smara Opleidingen

'Daniëlle weet als geen ander haar deskundigheid in te zetten op een liefdevolle, ondersteunende en daadkrachtige wijze. Zonder te kort te doen aan intermenselijke relaties begeleidt, stuurt, coacht en ondersteunt zij teams en individuen. Haar integriteit, wijsheid, leergierigheid en kennis van haar eigen innerlijke bewegingen maakt haar een must om mee samen te werken.'

Tineke Straver- Koning, Directeur

'Mevr. Merx heeft blijk gegeven van een uitstekende vakkennis op pedagogisch en didactisch gebied. In deze groep is het van belang dat de leerkracht flexibel is en kan differentiëren. Zij biedt structuur en veiligheid. Naast de reguliere taken voor deze groep heeft zij ook de taken van de intern begeleider op zich genomen.'

Voor de volledige referentie zie LinkedIn

Edith Meijering, beleidsmedewerker passend onderwijs

'Daniëlle en ik hebben samengewerkt als collega's in het speciaal onderwijs. Daniëlle werkte hier als groepsleerkracht van diverse groepen in de midden en bovenbouw.

Daniëlle is een duidelijke, gestructureerde leerkracht die weet welke aanvullende ondersteuning leerlingen in haar klas nodig hebben. Daarnaast is Daniëlle ook zeer waardevol als lid van een team. Ze doet actief mee aan scholing en ontwikkeling en denkt graag mee met beleidsvraagstukken die er zijn zowel binnen de school.


Met de achtergrond die Daniëlle heeft, onderwijskunde, lukt het Daniëlle goed om een gefundeerde mening en bijdrage te vormen. Daniëlle is hiermee zeer aan te bevelen als groepsleerkracht in het speciaal en/of regulier onderwijs. Ook in beleidsmatige functies kan zij goed tot haar recht komen.'

Emilie Hilbers, programmamanager Open Universiteit

'Ik heb Daniëlle leren kennen als een student aan de Open Universiteit, die zich actief wil inzetten voor de kwaliteit van (hoger) onderwijs. Ze is scherp, integer en professioneel. Met haar kennis en ervaring op het gebied van leren of studeren (met een functiebeperking) leverde ze als lid van de Studentenraad een waardevolle bijdrage aan ons onderwijs. Bij een vergelijkbare opdracht zou ik haar zeker aanbevelen.' 

Henriëtte Vlessing, de KunstPiloot

'Daniëlle is een prettige collega waar je goed mee kunt sparren. Ze gaat helemaal voor haar klas en als er kansen zijn voor haar leerlingen, grijpt ze die zonderen aarzelen met beide handen aan.

Zo zaten haar leerlingen in mijn (pilot) Plusklas handvaardigheid en tekenen en deed haar klas mee aan een kunstproject van de KunstPiloot, met als resultaat dat haar leerlingen met hun werk exposeerden in Museum Rotterdam. Deze kunstprojecten kunnen alleen maar slagen, als iedereen er 100% voor gaat en daarbij kan je lekker snel schakelen met Daniëlle. 

Daniëlle is een aanwinst voor elk team!' 

Rene Stallinga, interim directeur

'Danielle is een resultaatgerichte leerkracht. Zij is in staat om goed leerklimaat te creëren met de juiste sturing en sfeer. Ook in moeilijke situaties houdt zij focus en weet haar bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.'

Voor meer referenties, zie LinkedIn

linkedin.com/in/daniellemerx